Lô câm là gì? Kinh nghiệm đánh lô câm đầu, câm đuôi

Lô câm là gì? Kinh nghiệm đánh lô câm đầu, câm đuôi